Over de Werkscan

De Werkscan is een online vragenlijst over werkvermogen, werk en loopbaan. In de Werkscan is de gevalideerde vragenlijst Work Ability Index (WAI)opgenomen.

Door de wetenschappelijke opzet geeft de Werkscan een duidelijk inzicht waar een werknemer op moet letten om duurzaam inzetbaar te blijven. Daarnaast krijgt hij of zij via een persoonlijke rapportage direct inzicht in zijn werkvermogen.

Zo gewenst kan de medewerker een gesprek aanvragen over zijn of haar Werkscanrapportage bij een door Blik op Werk gecertificeerde Werkscandeskundige. Deze kan de werknemer helpen bij het bepalen van acties om zijn of haar werkvermogen op peil te houden of te verbeteren. 

Zo ligt de verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid ook bij de werknemer.  Het gesprek met de Werkscandeskundige helpt de medewerker om zelf zijn aandachtspunten te formuleren en daar een plan van aanpak op te maken.

De individuele rapportage is alleen inzichtelijk voor de werknemer. Dit geldt ook voor het persoonlijke plan van aanpak. 

De Werkscan is onderverdeeld in vragen over:

  • De werknemer en het werk
  • Het werkvermogen
  • Aandachtsgebieden, die het werkvermogen beïnvloeden.

Groepsrapportage

De groepsrapportage van de Werkscan geeft inzicht in stand van zaken van het werkvermogen van medewerkers in een organisatie. Daarnaast brengt de Werkscan in beeld op welke gebieden aandachtspunten liggen in een organisatie om het werkvermogen positief te beïnvloeden. De werkscandeskundige kan hierin u uitgebreid adviseren.