FAQ

De leads worden doorgezet naar de Werkscandeskundige. Deze krijgt 5 werkdagen de tijd om een offerte op stellen. Na deze periode worden er geen offertes meer doorgezet naar de invuller van de Werkscan. Als u op vakantie gaat of afwezig bent kunt u dat aangeven bij Blik op Werk, u krijgt dan geen leads doorgezet.
Ja, u krijgt een herinnering na 3 werkdagen.
Er worden (maximaal) 3 werkscandeskundigen benaderd om een offerte uit te brengen.
Op het moment dat de werkende aangeeft dat hij met uw offerte akkoord is krijgt u van Blik op Werk de benodigde gegevens om contact te leggen met de werkende. U heeft dan de opdracht gekregen en bent dan eigenaar van de lead. U vult het e-mailadres van de werkende in op de portal. De portal stuurt een bericht aan de werkende dat u de Werkscan in wilt zien. De werkende geeft toestemming door op een link te klikken in dit bericht. Zodra dit gebeurt ziet u dat deze persoon in uw overzicht staat. U kunt dan met deze werkende verdere afspraken maken.
AKC, NVVA en Blik op Werk willen de Werkscan zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. De werkende neemt zelf het initiatief om de Werkscan in te vullen. De werkende die de Werkscan gratis invult weet dat zijn gegevens worden doorgezet naar maximaal 3 Werkscandeskundigen. Zijn privacy waarborgt Blik op Werk door alleen de score van het werkvermogen en signaalgebieden door te geven. Een Werkscandeskundige kan daarop zijn offerte baseren. Als de werkende contact wil dan laat hij dat Blik op Werk weten. Blik op Werk geeft dit door aan de Werkscandeskundige. De Werkscandeskundige kan vervolgens het emailadres invullen de case toevoegen, verder zie ook de Werkscan 2.0 instructie pagina 11 en 12.
Nee, de match vindt plaats op postcode, niet op Keurmerkhouders. De leads zijn wel goedkoper voor Keurmerkhouders. Meer weten over het Keurmerk? Als u gematcht wordt dan woont de werkende maximaal 50 kilometer vanaf uw vestigingsplaats vandaan.
U kunt zich opgeven via deze link. U kunt aangeven hoeveel leads in totaal worden doorgestuurd. U krijgt niet meer dan dit aantal leads doorgezet. Wilt u dan nog meer leads ontvangen? Stuur dan een mailtje naar dienstverlener@blikopwerk.nl.
Ja, als er een werkscanadviesgesprek is aangevraagd wel. Er wordt in de mail naar de werkende een link gecommuniceerd waarmee de ingevulde Werkscan kan worden ingevuld. Op het moment dat een werkende de Werkscan invult krijgt hij aan het einde zijn resultaten te zien. Deze is ook te downloaden als pdf. Deze kan hij vervolgens zelf opslaan. Terug naar de resultaten is dus niet nodig als iemand zijn .pdf zelf opslaat. De werkende is er wel zelf verantwoordelijk voor.
Ja, dat is mogelijk. De profielen kunnen worden aangemaakt op de Werkcan. Vooraf geeft de licentiehouder aan Blik op Werk door dat er een Werkscandeskundige kan worden toegevoegd aan zijn licentie en staffel. Blik op Werk verifieert of de aangemelde Werkscandeskundige de training Werkscan heeft gevolgd. Is dat het geval dan kan hij of zij worden toegevoegd. Blik op Werk stelt via Panteia de inlogcodes beschikbaar. Hij of zij kan dan zelf een profiel aanmaken.
Ja dat kan. Maar u bent dan niet meer te vinden op Googlemaps. Werkenden die de Werkscan zelf aanschaffen (prijs € 25,-) krijgen de keuze om een Werkscandeskundige te zoeken via Googlemaps. Vermeld u alleen uw postcode dan bent u niet zichtbaar voor deze groep werkenden. Deze groep bevat een in verhouding kleiner aantal werkenden dan het aantal werkenden die de Werkscan gratis invult.
Nee, dat kan niet. Voorop staat de anonimiteit van de invullers van de Werkscan. Zij maken zelf de keuze om de Werkscan in te vullen. En als zij een adviesgesprek willen kunnen zij dat aangeven. We laten dit niet weten vanwege keuzevrijheid van de werkenden en hun anonimiteit. Via teller is wel te zien hoeveel mensen de Werkscan hebben ingevuld en hoeveel mensen een gesprek aanvragen.
In het onderzoek dat door Panteia wordt uitgevoerd gaat het om het maken van dwarsverbanden. Zoals: heeft de Werkscan effect? Wat gaan werkenden doen als de Werkscan is ingevuld, en beklijft dit? Vooraf vraagt u toestemming aan de cliënt om het verslag te uploaden voor dit onderzoeksdoeleinde. Als de cliënt aangeeft dat hij dit niet wilt dan upload u het eindverslag niet. Wel kunt u voor uw eigen gebruik het eindverslag downloaden en in uw eigen systeem opslaan en zo bijhouden. Tijdens het invullen van de Werkscan krijgt de werkende een vraag of hij wil deelnemen aan verder onderzoek. Als hij aangeeft dit niet te willen worden zijn gegevens niet meegenomen in het onderzoek. Mocht u toch zijn verslag uploaden dan wordt deze niet meegenomen in het onderzoek.
Ja, dat mag, mits u het Blik op Werk Keurmerk heeft. Door middel van het Keurmerk laat u zien dat u transparant bent over uw dienstverlening. Meer weten over het Keurmerk? Klik dan hier. Bent u geen Keurmerkhouder dan is het gebruik van het logo niet toegestaan. Dit geldt overigens ook voor de logo’s van AKC en de NVVA. U kunt uiteraard wel het Werkscanlogo gebruiken in uw uitingen.

De meerwaarde van de licentie voor de Werkscan is dat het bedrijf en de contactpersoon voor dat bedrijf wordt genoemd in de database van Blik op Werk. Op deze manier wordt men gevonden door mensen die de Werkscan invullen. Is er geen licentie dan wordt het bedrijf ook niet meer gevonden in de database. Een gegenereerde rapportage aan werkgever(s) is dan niet mogelijk.

De Werkscan kan op 3 manieren worden benaderd:

• Geïnteresseerden kun de Werkscan gratis invullen als zij in ruil daarvoor hun gegevens achterlaten. Deze mensen worden benaderd en bevraagd waarom zij de Werkscan hebben ingevuld en wat ze met de uitkomsten willen doen: ze worden als het ware in de doe-stand gezet. Ook wordt nagegaan hoe zij de kosten van het Werkscan adviesgesprek gaan betalen. Bijvoorbeeld via een werkgever, of zelf de kosten dragen. Aanvullend daarop wordt deze `warme lead’ doorgezet naar 3 arbeidsdeskundigen die een offerte kunnen doen aan de geïnteresseerde. Deelname aan deze wijze van werven van klanten gaat via een extra abonnement. Bij het verzilveren van de offerte wordt een fee betaald. De prijs van dit abonnement en de fee wordt nog nader bepaald.

• Wil de geïnteresseerde geen gegevens achterlaten dan kan hij nog wel de Werkscan doen. Hij betaald daar een bedrag van €25,- voor. Hij heeft dan de keuze of hij met de uitkomsten van zijn Werkscanrapport een arbeidsdeskundige benadert. Hij kan dan een keuze maken uit de licentienemers uit de database van Blik op Werk. • Via een uitnodiging via de arbeidsdeskundige. Dat kan voor een heel bedrijf zijn of voor een individu. De klant wordt dan automatisch naar de betrokken arbeidsdeskundige geleid. 

•  Via een uitnodiging via de arbeidsdeskundige. Dat kan voor een heel bedrijf zijn of voor een individu. De klant wordt dan automatisch naar de betrokken arbeidsdeskundige geleid.
Ja, de Workabilityindex zit in de Werkscan. De gegevens uit de tool die u kunt vinden op: http://www.blikopwerk.nl/work-ability-index/wai-database/rekensheet-arbeidsproductiviteit. Met deze gegevens kunt u aan de werkgever een helder verhaal vertellen over de effecten van werkvermogen op de arbeidsproductiviteit. Daarmee is ze goed te gebruiken in de acquisitie naar de werkgever toe. Een rapportage is pas mogelijk als er 25 of meer werknemers de Werkscan heeft ingevuld. Belangrijk is dus om zoveel mogelijk draagvlak in het bedrijf te krijgen voor de Werkscan. Bijvoorbeeld door OR te betrekken in de uitvoering van de Werkscan. Hoe meer draagvlak, hoe meer ingevulde vragenlijsten dit oplevert.
Op dit moment is dat nog niet mogelijk. We noteren dit wel als wens voor de toekomst. Overigens kan het logo wel worden ge-upload in de database van de WAI waar de bedrijfsgegevens staan van de Werkscan-licentienemers.
Nee, dit is verplicht maar wel gewenst. Panteia is bezig met een evaluatie van de Werkscan en deze gegevens worden daar in meegenomen.
Ja, het gaat om gegevens van de cliënt, zijn of haar toestemming is vereist.
In de afspraken met de NVVA is vastgelegd dat Blik op Werk de kosten zo laag mogelijk houdt dat ook kleinere ondernemers de Werkscan kunnen gebruiken. Daarom betaalt u per ingevulde vragenlijst. Niet ingevulde vragenlijsten worden niet aan de werknemer of u getoond en daarom niet in rekening gebracht. Het is mogelijk op 2 manieren de werknemers van de opdrachtgever te vragen de werkscan in te vullen. Dat kan door middel van een url die u in de Werkscan zelf kunt aanmaken. De opdrachtgeverslink is vrij benaderbaar. Of u kiest in de Werkscan voor het aanmaken van unieke codes die u verstuurt aan de werknemers van uw opdrachtgever. Deze unieke codes kunnen maar 1 keer worden gebruikt. U weet zo zeker dat degene die de Werkscan invult werkzaam is bij uw opdrachtgever. Belangrijk is dus wel om de respons zo hoog mogelijk te krijgen. Dit is mogelijk door een breed mogelijk draagvlak bij werkgever en werknemers te creëren. Blik op Werk heeft de ervaring met de WAI dat als deze goed is neergezet in het traject voorafgaand aan de inzet van de Werkscan de response rond de 60% zit. Uiteraard worden de kosten per ingevulde Werkscan volgens staffel steeds lager. Blik op Werk is voornemens om midden 2014 een event te organiseren voor de licentienemers waarin vragen rond het in de markt zetten van de Werkscan kunnen worden gedeeld en inspirerende voorbeelden uit de praktijk van andere Werkscandeskundigen kunnen worden getoond.
U krijgt een mail als 80% van uw Werkscans is bereikt. U kunt dan zelf de afweging maken een grotere staffel aan te schaffen. U wordt niet afgesloten van de Werkscan. Overschrijdt u de staffel dan krijgt u achteraf een factuur van Blik op Werk. U loopt dus niet het risico dat een Werkscan niet ingevuld kan worden. Hieronder leest u meer over het gebruik van de staffel. De bijlage is onderdeel van de Licentieovereenkomst.
Ja, deze keuze kunt u maken. Het is wel goedkoper er meer in 1 koop aan te schaffen. Zeker als u er veel verwacht uit te zetten. Met een lagere prijs kunt u uiteraard beter concurreren met andere aanbieders van de Werkscan. Zoals eerder gemeld kunnen de Werkscans gewoon worden ingekocht en achteraf gefactureerd.

Op het moment dat u de helpdesk benaderd is in de meeste gevallen uw bedrijfsinformatie of gebruikersnaam/e-mailadres voldoende.

In sommige gevallen hebben we echter iets meer informatie nodig om de oorzaak van een eventueel probleem te achterhalen, dit kan zijn de informatie die u heeft geprobeerd in te voeren, de volgorde van de handelingen of de technische omgeving waarin u werkt. Indien u de technische omgeving moet beschrijven kunt u met deze link in één keer alle benodigde informatie achterhalen en opsturen naar onze helpdesk.
Tevens kan een screenshot erg verhelderend werken, deze kunt u in de meeste gevallen gewoon maken door op "printscreen" op uw toetsenbord te drukken en deze vervolgens in een e-mail te plakken.

De veelgestelde vragen zijn voor u beantwoord en beschikbaar via deze pdf

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze website vragen, hopelijk worden deze dan in de FAQ hiernaast beantwoord.

Uiteraard kunt u ook altijd uw vragen stellen via werkscan@onderzoek.nl.


Printversie

FAQ